Revidering av kriterier till miljömärkning och andra certifieringar

Behöver ni hjälp med att utvärdera om kraven som ställs i er miljömärkning eller certifiering är aktuella och fortfarande gör en skillnad? Vill ni jämföra er mot andra märkningar? Vi är vana att utföra denna typ av undersökningar och kan hjälpa er att ta fram underlag till hur era kriterier bäst kan uppdateras för att de ska göra så mycket miljönytta som möjligt och samtidigt vara konkurrenskraftiga.

Kontakta oss och berätta vad ni behöver hjälp med så  tar vi fram ett förslag på hur vi kan hjälpa er.

Kontaktperson