Restaurering av vattendrag och sjöar

Mänsklig exploatering har påverkat många vattendrag så att de inte längre fyller samma ekologiska funktion, till exempel har många lekbottnar försvunnit. Ofta går det att återställa en funktionell miljö genom att fysiskt ändra miljön, till exempel med hjälp av erosionsskydd och genom att lägga ut lämpligt bottensubstrat.

Kontaktperson