Registrera varor i SCIP-databasen

Behöver ni hjälp med att registrera era varor i SCIP-databasen? Om du är importör, distributör eller tillverkare av en vara som innehåller delar med ämnen som finns med på kandidatlistan, kan det innebära att du måste registrera varorna i SCIP-databasen. Våra erfarna konsulter hjälper er genom registreringsprocessen och säkerställer att ni efterlever lagkraven.

Vad är SCIP-databasen och varför behövs den?
SCIP-databasens syfte är bland annat att främja substitution och på så sätt minska mängden avfall som innehåller farliga ämnen, som är svårt att hantera på ett resurseffektivt sätt i det cirkulära samhället. SCIP-databasen syftar även till att tillgängliggöra information om innehållet i produkter och på så sätt förbättra avfallshanteringen ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Lagkravet som ligger till grund för SCIP-databasen började gälla den 5:e januari 2021 och kommer från avfallsdirektivet (2008/98/EG).

För att skapa ett system där det går att följa farliga ämnens flöde genom leverantörskedjorna har ECHA (den Europeiska kemikaliemyndigheten) utvecklat SCIP-databasen. I SCIP-databasen ska tillverkare, importörer och distributörer anmäla alla produkter och delar som innehåller särskilt farliga ämnen, dvs ämnen som återfinns på Kandidatförteckningen i REACH. Idag finns drygt 200 ämnen/ämnesgrupper listade och det tillkommer årligen nya ämnen på listan. Alla komponenter till en produkt som innehåller >0,1 viktprocent av något av dessa ämnen måste registreras i ECHAs SCIP-databas.

Som importör, distributör eller tillverkare är det inte alltid enkelt att veta vilka av ens produkter som omfattas av lagkravet om att registrera produkter i SCIP-databasen och det är inte alltid enkelt att förstå hur registreringen går till. Våra erfarna konsulter kan hjälpa er med detta och guida er genom processen.

Vårt erbjudande:

  • Vi hjälper er att bedöma vilka av era varor som omfattas av krav på att registreras i SCIP-databasen. Antingen genom att gå igenom den information som ni har eller genom kontakt med era leverantörer.
  • Vi hjälper er med att registrera era varor och delar i databasen.
  • Vi ger er tips på hur ni kan arbeta vidare för att säkerställa att ni håller era registreringar uppdaterade.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er utifrån era behov!

Kontaktperson