Recipientkontroll

Många verksamheter som släpper ut avloppsvatten i miljön är ålagda att utföra återkommande recipientkontroller. Det kan handla om att övervaka förekomsten av fisk och fiskens hälsotillstånd eller att ta prover på vatten eller biota för att mäta förekomsten av vissa kemikalier.

EnviroPlanning har erfaren och certifierad personal som utför el- och nätprofisken samt tar vattenprover. För kemiska analyser samarbetar vi med flera laboratorier i Sverige och Europa. Vi har också kompetensen att på ett riktigt sätt analysera resultaten och bedöma risken för miljön.