Projektledning infrastruktur

Vi driver projekt inom väg och järnväg ofta för Trafikverkets räkning där hållbarhet är vårt ledord. Vi leder projekten med erfarna konsulter där tid, ekonomi och människans och miljöns bästa är i sikte. Vi har bred erfarenhet av anläggningsprojekt i alla skeden från förstudie till produktion. Vi är också specialister på analys och utredning i tidiga skeden, tillstånds- och fastställelseprocesser och har också lång erfarenhet från bygg- och miljöledning i produktionsskedet.

Kontaktperson