Processledning miljöarbete

Ett av våra specialområden är att leda organisations- och processutveckling inom  hållbarhet. Vi kan stötta i framtagning och implementering av olika planer, strategier och program. Uppföljning av ställda krav är en annan del av vårt arbete, liksom framtagning av åtgärdsplaner.