Miljösäkrad samhällsbyggnad

Ofta medför samhällsbyggnad påverkan på natur-, kultur- och vår sociala miljö. Med åtgärder som arbetas in tidigt i planerings- och byggprocessen blir natur- och kulturvärden attraktiva tillgångar i samhällsplaneringen och i förlängningen förbättrar människors vardag.

EnviroPlanning har kompetenser inom miljö, ekologi och teknik samt lång erfarenhet som projektledare, byggledare liksom miljö- och specialiststöd. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder då vi ger stöd och hjälp genom hela planerings-, bygg- och uppföljningsprocessen i både stora och små samhällsbyggnadsprojekt. Som ledande experter bidrar vi till en levande värld.