Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utförs för att skapa en helhetsbild av miljöpåverkan från en planerad verksamhet. För alla planerade verksamheter som har betydande miljöpåverkan krävs en MKB som en del i tillståndsprocessen, vilket regleras av miljöbalken.

EnviroPlanning har erfarenhet av MKB vid olika samhällsbyggnadsprojekt. Vi kan både ta fram den information som krävs, till exempel genom naturvärdesinventeringar, och upprätta en fullständig MKB. Vi erbjuder samtliga ämnesområden som krävs för en MKB genom i första hand egen personal men sätter också ihop team av experter med externa konsulter då det krävs.

Kontaktperson