Miljöbyggledning

EnviroPlanning har erfarenhet av att delta på plats med miljökompetens under byggtiden. Våra erfarna konsulter kan då hjälpa både beställare och entreprenörer att utföra arbetet enligt gällande regler med avseende på miljöhänsyn. Det kan till exempel handla om se till att skydd sätts upp kring värdefull vegetation, att vid grävarbeten undvika att grumla vattendrag så att fisk påverkas eller att kontrollera att det inte förekommer några byggmaterial som innehåller farliga kemikalier. Även grundvattnet kräver skydd mot föroreningar och vi tillser att detta finns och att beredskapsåtgärder följs.

Kontaktperson