Kontrollprogram och miljöövervakning

Vi tar fram kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och anpassar dem till befintliga förutsättningar på platsen. Vi utformar programmen så att de stödjer både verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten så att kontrollen blir effektiv och av rätt omfattning. Ett exempel är att anpassa vattenprovtagning så att rätt parametrar mäts och att det görs på rätt platser och med en frekvens som ger önskade resultat. De villkor som finns i tillståndet för verksamheten eller byggverksamheten ska kunna följas upp effektivt och programmen ska också ange vilka rutiner som finns vid förhöjda värden.

Kontaktperson