Kemikaliesvepet

På Kemikaliesvepet listas de bilvårdsprodukter såsom avfettningsmedel och fordonstvättmedel som klarar kemikaliesvepets miljökrav. Syftet med Kemikaliesvepet är att göra det enkelt för kommuner, upphandlare och miljöansvariga på företag att köpa in bilvårdsprodukter i stora volymer med så liten miljöpåverkan som möjligt.

EnviroPlannings miljökonsulter Hanna Oskarsson och Maja Halling utför bedömningar enligt kemikaliesvepets kriterier och är godkända av Naturskyddsföreningen. De kan också hjälpa till med att förmedla kontakt till ackrediterat laboratorium för spaltningstest/belastningstest enligt IVL-metod II.

Mer om Kemikaliesvepet hittar du på Naturskyddsföreningen.  

Kontakta oss så berättar vi mer om Kemikaliesvepet och hur vi kan hjälpa dig med kemikaliebedömningar.

Kontaktperson