Kemikaliesvepet

På Kemikaliesvepet listas de bilvårdsprodukter såsom avfettningsmedel och fordonstvättmedel som klarar kemikaliesvepets miljökrav. Syftet med Kemikaliesvepet är att göra det enkelt för kommuner, upphandlare och miljöansvariga på företag att köpa in bilvårdsprodukter i stora volymer med så liten miljöpåverkan som möjligt.

EnviroPlannings miljökonsulter Helena Norin och Maja Halling är två av de konsulter som utför bedömningar enligt kemikaliesvepets kriterier och som är godkända av Naturskyddsföreningen. EnviroPlanning kan  också hjälpa till med att förmedla kontakt till ackrediterat laboratorium för spaltningstest/belastningstest enligt IVL-metod II.

Mer om Kemikaliesvepet hittar du på Naturskyddsföreningen.  

Vill du veta mer om Kemikaliesvepet eller hur vi kan hjälpa dig med kemikaliebedömningar, kontakta:

 

Kontaktperson