Kemikaliesvepet

Vill ni ha med er bilvårdsprodukt på Kemikaliesvepets lista över miljöanpassade avfettningsmedel och fordonstvättmedel? Vi hjälper er gärna med detta. EnviroPlanning är godkända av Naturskyddsföreningen att granska ansökningar till Kemikaliesvepet och våra erfarna miljökonsulter utför bedömningar enligt dess kriterier till ett fast pris. Vi kan också hjälpa till med att förmedla kontakt till ackrediterat laboratorium för spaltningstest/belastningstest enligt IVL-metod II.

Vad är Kemikaliesvepet?
Göteborgs miljöförvaltning har tagit fram kriterier till Kemikaliesvepet, vars syfte är att lyfta fram miljöanpassade bilvårdsprodukter. Produkterna på Kemikaliesvepets lista uppfyller tuffa krav på miljö- och hälsofarlighet, vilket underlättar för offentliga upphandlare och företag som vill köpa in miljöanpassade bilvårdsprodukter. Alla bilvårdsprodukter såsom avfettningsmedel och fordonstvättmedel som klarar Kemikaliesvepets krav finns sammanställda på en lista, vilket gör det enkelt för upphandlare att verifiera huruvida en produkt är godkänd av Kemikaliesvepet.

Vårt erbjudande:

  • Granska produkter enligt Kemikaliesvepets kriterier till ett fast pris.
  • Förhandsgranska produkter eller ingredienser.

Kontakta oss så berättar vi mer om Kemikaliesvepet och hur vi kan hjälpa er.

 

Kontaktperson