Kemikaliekrav i offentlig upphandling

Att ställa kemikaliekrav i en offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att fasa ut farliga ämnen och minska negativa miljö- och hälsoeffekter. Rätt ställda kemikaliekrav är även ett styrmedel för att driva på en miljöanpassad produktutveckling i samhället och bidrar till att Sveriges miljökvalitetsmål uppnås .

Vi har kunskap för att hjälpa er utforma relevanta kemikaliekrav i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). 

Kontaktperson