Kemikaliebedömning

Vi granska de kemikalier ni använder. Har ni redan egna kemikaliekrav kan vi kontrollera att leverantörerna lever upp till dem. Saknar ni egna krav idag kan vi hjälpa er att formulera dem så att de hamnar på rätt nivå för eran verksamhet. Vi utför både enklare farobedömningar, där kemikaliers egenskper sätts i fokus, och mer avancerade riskbedömningar där exponeringen för djur och människor vägs in. Den europeiska kemikalielagstiftningen REACH har lett till att många blivit mer medvetna om de kemikalier som används, vilket betyder att det har blivit viktigare att visa att man har ett aktivt arbete för att minska riskerna för såväl miljö som människors hälsa.