Kemikalie- och miljökrav i upphandling och leverantörskedjan

Behöver ni hjälp med att välja vilka hållbarhets- eller kemikaliekrav ni ska ställa i er upphandling? Eller vill ni ha hjälp med att utvärdera de krav som ni har ställt i en upphandling eller på era leverantörer? Våra erfarna konsulter hjälper er med detta utifrån era behov.

Varför ställa miljökrav i upphandling eller på leverantörer?
Att ställa hållbarhetskrav i upphandling eller på leverantörer är ett viktigt verktyg för att fasa ut farliga ämnen och undvika negativa miljö- och hälsoeffekter. Rätt ställda kemikaliekrav är ett styrmedel för att driva på en miljöanpassad produktutveckling i samhället och bidra till att Sveriges miljökvalitetsmål uppnås. Det är också ett bra verktyg för att säkerställa att den egna organisationen arbetar hållbart, vilket är viktigt, inte minst om företaget är miljöcertifierat. Det kan också bidra till en bättre och säkrare arbetsmiljö för de anställda.

Hur tar vi fram krav?
Vi kan hjälpa er att ta fram miljökrav utifrån hur er verksamhet ser ut och vad ni vill uppnå med kraven. Vi har kunskap om hur man utformar relevanta miljö- och kemikaliekrav i enlighet med LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) för olika typer av verksamheter. Kraven tar vi fram ihop, så att de gör nytta för er verksamhet, men också är enkla och tydliga för er att följa upp och utvärdera.

Vårt erbjudande:

  • Vi hjälper er att ta fram miljö- och kemikaliekrav att ställa på era leverantörer.
  • Vi hjälper er att utvärdera krav som ni ställt i en upphandling eller på era leverantörer.
  • Vi hjälper er att ta fram miljömål för er verksamhet.

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er utifrån era behov.

Kontaktperson