Inventering och biotopvård

Vi genomför inventering av stormusslor samt även specifikt artinriktade undersökningar såsom inventering av flodpärlmussla.

Kontaktperson