Industriell utveckling och innovation

Vi har lång erfarenhet av samarbeten mellan industri och forskningspartners där våra experter har både drivit och deltagit i ett tiotal FoU-projekt. Vi kan både leda och koordinera samarbetsprojekt med industripartners och akademi samt hjälpa till med att kartlägga möjligheter för finansiering. Våra tjänster spänner över hela FoU-cykeln från att identifiera och konkretisera utvecklings- och  forskningsbehov till att implementera nya lösningar.