Hållbart byggande

Vid byggnation påverkas natur-, kultur- och vår sociala miljö. Tredjepartscertifieringar är ett av de främsta verktygen för att styra samhällsbyggnadssektorn mot ett hållbart byggande och en av nycklarna till ett hållbart samhälle. Certifieringar säkerställer de viktigaste hållbarhetsfrågorna där man kan göra allra störst skillnad, såsom energi, klimat, inomhusmiljö, avfallshantering, cirkularitet, biologisk mångfald och social hållbarhet. 

EnviroPlanning har gedigen kompetens inom välkända certifieringssystem som exempelvis Svanen, LEED BD+C och Miljöbyggnad. Vi kan stötta er under hela processen, från ansökan till färdig byggnad. 

Teknikansvarig