Hållbarhetssamordning

EnviroPlannings konsulter har bred erfarenhet av hållbarhetssamordning och kan hjälpa ert företag att sätta upp konkreta hållbarhetsmål både internt för verksamheten eller i det specifika byggprojektet, små som stora. Vi hjälper er även att ta fram upphandlingskrav och att implementera åtgärder som bidrar till att öka projektets hållbarhetsprestanda.

Hållbarhetssamordning hjälper er att i projekt på ett systematiskt sätt arbeta mot uppsatta hållbarhetsmål och förankra hållbarhetsarbetet i er organisation.

Vad innebär hållbarhet?
Det finns flera delar inom begreppet hållbarhet och det kan vara svårt att förstå vad hållbar utveckling egentligen innebär. Enligt FN:s definition är hållbar utveckling ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Det handlar helt enkelt om att hitta ett sätt där alla människor kan leva ett gott liv utan att utarma jordens resurser. Hållbarhet delas in i tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk. Ekosystem i balans är en nödvändighet för att människan ska få trygghet och hälsa, vilket inte uppnås genom att enbart tänka kortsiktigt utifrån ekonomiska aspekter.

Vad hållbar utveckling ska innebära för ert företag kan anpassas beroende på storlek och verksamhet. EnviroPlanning kan hjälpa er att komma igång med eller utveckla ert hållbarhetsarbete.

Vad innebär hållbarhetssamordning? 
Hållbarhetssamordning kan se ut på olika sätt beroende på i vilken fas ni befinner er i med ert hållbarhetsarbete. En hållbarhetssamordnare kan hjälpa till att konkretisera hållbarhetsmål om det saknas eller följa upp befintliga mål som redan är satta inom företaget. Arbetet kan vara på en strategisk nivå inom företaget eller ute i projekten genom att styra mot uppsatta mål.

Vi skräddarsyr hållbarhetssamordningen efter era behov.

Vårt erbjudande
Ett urval av aktiviteter som kan ingå:

  • Workshops där vi tillsammans tar fram konkreta hållbarhetsmål som passar er verksamhet.
  • Ta fram Hållbarhetsprogram och uppföljningsverktyg
  • Identifierar om det är lämpligt med en miljöcertifiering och vilket system som passar er verksamhet bäst.
  • Analysera projektet utifrån Agenda 2030 – de globala hållbarhetsmålen.
  • Genomföra olika utredningar så som klimatanalys, ekosystemtjänstanalys, återbruksinventering eller hållbara materialval
  • Följa upp och leda hållbarhetsarbetet under projektets alla skeden

Kontaktperson