Hållbar plastanvändning

Nyckeln till en hållbar plastanvändning är att välja rätt plast till rätt produkt. Vad som är ett bra val av plast i en cirkulär ekonomi är inte alltid en självklarhet. En viss bioplast kan vara ett hållbart materialval för en produkt, men inte för en annan. Det är också stora skillnader mellan vilka material som anses återvinningsbara och vilka produkter som kan återvinnas i praktiken.

Hos EnviroPlanning finns mångårig erfarenhet av att stötta företag och offentlig verksamhet i sin utveckling genom att bidra till bättre kunskap om material och råvaror och ett mer fokuserat utvecklingsarbete. Våra medarbetare är experter på hållbar upphandling av plast samt kemikalier i varor och produktion.

Vi kan hjälpa er med:
- Hållbar upphandling av plast
- Plaststrategi
- Substitution av kemikalier som är skadliga för miljö och hälsa
- Utredningar och kartläggningar

Kontaktperson