Hållbar kemikalieanvändning

Kemikalier omger oss hela tiden, i allt från hårschampo och kläder till asfalt och betong. För att kunna tillverka alla varor utan att människa och miljö skadas behövs en ansvarsfull hantering av kemikalier. Då kan kemikalier i produktionen behöva bytas ut, andra metoder väljas eller fungerande rening krävas. För att avgöra när dessa åtgärder behöver vidtas krävs kunskap om kemikalierna i fråga. För att skydda miljön krävs ibland också kunskap om det ekosystem som riskerar att exponeras.

Vi har stor erfarenhet av att utföra bedömningar av kemikaliers egenskaper och av att bedöma risken för miljön. Vi har också stor erfarenhet av att ta fram kemikaliekrav för leverantörer och att leta efter miljöanpassade alternativ.

Teknikansvarig