Forskningsledning viltfrågor

EnviroPlanning har lång vana av att driva forskningsprojekt och har ett stort kontaktnät både i Sverige och internationellt. De främsta specialistkunskaperna finns inom naturvårdsbiologi, ekologi, metodik, statistik och viltbiologi. Vi både driver och deltar i ett flertal nationella forskningsprojekt och pilotstudier gällande barriäreffekter, viltövergångar och -övervakning.

Kontaktperson