Förorenad mark byggfas

I byggskedet har vi möjlighet att stödja övervakning under sanering och uppföljning samt rapportering till tillsynsmyndigheten efter att saneringen är slutförd.

Kontaktperson