Elfiske och nätprovfiske

Vattenmiljön är lite speciell att övervaka eftersom vi oftast inte med blotta ögat kan se om en bäck eller en sjö är påverkad av mänsklig aktivitet. I vattenmiljön finns det många anledningar att hålla lite koll på hur fisken mår. Flera fiskarter är till exempel ekonomiskt viktiga för såväl yrkes- som fritidsfisket. Dessutom har många fiskarter en viktig roll i ekosystemet genom sin plats i näringskedjan.

För att undersöka hur mycket, och vilken sort, fisk det finns under vattenytan används i huvudasak två olika metoder, elfiske och nätfiske. Elfiske lämpar sig för rinnande vatten där fisken på en viss sträcka fångas in med hjälp av att ett elektriskt fält genereras som bedövar fisken. Nätfiske används i sjöar och i kusten för att se hur mycket fisk det finns och vad det är för sammansättning av arter.

Kontaktperson