Elfiske och nätprovfiske

Vattenmiljön är lite speciell att övervaka eftersom vi oftast inte med blotta ögat kan se om en bäck eller en sjö är påverkad av mänsklig aktivitet. I vattenmiljön finns det många anledningar att hålla lite koll på hur fisken mår. Många fiskarter har en viktig roll i ekosystemet genom sin plats i näringskedjan.

För att undersöka hur mycket och vilken sorts fisk det finns används i huvudsak två olika metoder, elfiske och nätprovfiske. Elfiske lämpar sig för rinnande vatten där fisken på en viss sträcka fångas in med hjälp av att ett elektriskt fält genereras som bedövar fisken. Nätprovfiske används i sjöar och längs kusten för att se hur mycket fisk det finns och vad det är för sammansättning av arter.

På större vattendrag används med fördel elfiske med båt. Det går då att undersöka större och djupare vattendrag på ett kostnadseffektivt sätt. 

EnviroPlanning kan erbjuda följande tjänster:

  • Vadningselfiske
  • Elfiske med båt
  • Nätprovfiske