Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de tjänster naturen förser oss med. De mest självklara tjänsterna är de vi tar ut ur naturen (t.ex. då havet förser oss med mat), eller då vi släpper ut något till naturen (t.ex. då en sjö tar emot avloppsvatten). Men många viktiga ekosystemtjänster är betydligt mer komplexa än så, t.ex. rening av dagvatten som passerar en våtmark, insekter som pollinerar fruktträd, gröna växter som tar upp koldioxid och bildar syre, samt en mängd andra funktioner som är viktiga för vår överlevnad. Att vi ska nyttja, men inte överutnyttja, dessa ekosystemtjänster är en förutsättning för vårt framtida välstånd på jorden. Ingrepp i naturen som kan påverka ekosystemets funktion kräver därför alltid ett gediget beslutsunderlag, något som kan tas fram av EnviroPlanning.

Vi kan erbjuda följande ekosystemtjänster:

  · Inventering och miljöbedömningar av värdefull naturmiljö på land, i sötvatten och i havsmiljö.
  · Utredning/analyser av vattenkraft, vindkraft, dricksvatten och luft.
  · Ekologisk riskbedömning där olika former av nyttjande vägs mot varandra för att hitta det bästa alternativet.

Kontaktperson