Ekologisk riskbedömning

En ekologisk riskbedömning utförs för att få en uppfattning om den förväntade negativa miljöpåverkan av en viss aktivitet. Oftast utförs en ekologisk riskbedömning före en aktivitet för att avgöra om risken är acceptabel, t.ex. för att godkänna en viss användning av en kemikalie, eller för att jämföra riskerna mellan olika alternativ. En ekologisk riskbedömning kan också utgå från en observerad miljöpåverkan med målet att identifiera orsaken. Ekologisk riskbedömning är en integrerad del av EU’s kemikalielagstiftning (REACH) men kan även användas för andra typer av miljöpåverkan.

Kontaktperson