Biologiska krav vid skredsäkring

EnviroPlanning har specialistkunskap inom området och har stor erfarenhet av att arbeta med biologiska krav vid skredsäkring i både stora och små projekt. Vi hjälper dig som kund att upprätthålla de biologiska krav som ska uppfyllas i samband med skredsäkrande åtgärder. Vi kan bidra med biologisk sakkunskap och byggledning i samband med skredsäkring i samtliga skeden.