Biologisk byggledning vatten

Biologisk byggledning i vattenmiljö innefattar alltifrån byggnationer i akvatisk miljö, projektering till restaurering av vattendrag.

EnviroPlanning har stor erfarenhet av att leda eller ha en rådgivande roll i samtliga skeden av byggnationsprocessen i vattenmiljö. Våra erfarna konsulter bidrar med en trygg ledning och biologisk sakkunskap i såväl ansökningsskedet som bygg- och driftskedet med tillhörande uppföljning.