Biokomposit och bioplast

Biobaserade material är en viktig del av en hållbar framtid. För att lyckas med att övergå till biobaserad råvara är det ofta nödvändigt att anpassa sin process. Hos EnviroPlanning finns lång erfarenhet av utveckling av produkter och processer baserade på träfiber och lignocellulosa, skogens egna biopolymerer. Vi har även expertkunskap inom biokomposit och bioplast.

Vi kan erbjuda stöd i utvecklingen av helt eller delvis biobaserade produkter genom systematisering av utvecklingsarbetet, analys och tolkning av resultat, kommunikation i leverantörskedjan, samordning av samarbeten med annan industri eller FoU aktörer. Vi kan också göra kartläggningar och utredningar för privata eller offentliga aktörer.

Om kemikalier och andra additiver som används i produktionen behöver bytas ut vid övergång till biobaserade råvaror, har våra medarbetare lång erfarenhet av att bedöma kemikaliers farlighet och rekommendera alternativ.

Vi hjälper er med:
- Övergång till biobaserade råvaror
- Utveckling och innovation
- Substitution av kemikalier som är skadliga för miljö och hälsa
- Utredningar och kartläggningar
- Etablering/koordinering av samarbetsprojekt
 

Kontaktperson