Åtgärdsplan för invasiva arter

Har ni invasiva kärlväxter på era marker? 

Invasiva arter har en stark negativ påverkan på inhemska arter och ekosystemtjänster. De kan även medföra negativa effekter på hälsa och ekonomi. Vi vill uppmärksamma problemet med invasiva arter och har skräddarsytt en åtgärdsplan för kommuner.

Med vår nya tjänst ”Åtgärdsplan för invasiva arter” erbjuder vi:

  • Fältinventering av invasiva arter på era marker.
  • Kostnadseffektiv bekämpningsplan med prioriteringslista för bekämpning, enligt INVASiVE-metoden.
  • Strategi för att följa kommunens ansvar i bekämpning av invasiva arter samt att nå era miljömål.

Tjänsten möter de krav som ställs på kommunen att bekämpa invasiva arter bl.a. i den nya svenska förordningen (januari 2019) samt regler i Miljöbalken och Tillsynsförordningen. Det innebär även att ni genom åtgärdsplanen får en konkret strategi i bekämpningen av er kommuns invasiva arter. 

Metoden för prioritering vid bekämpning är framtagen av forskare och ledande biologer. 

Kontakta Sofia Berg för mer information. Bästa säsong för fältinventering är juni-augusti.

Kontaktperson