Om oss

Affärsidé

EnviroPlanning producerar kvalificerad kunskap som skapar trygghet inför beslut och minimerar kostnader, miljöeffekter och olycksrisker. Vi leder våra kunder i uppbyggnaden av samhällen i ekologisk balans, med säkra arbetsplatser och en god boendemiljö. Lättläst och pedagogisk information skall alltid vara ett mervärde i våra tjänster för att främja kunskapsuppbyggnad och demokrati.

Våra kärnvärden

Affärsmässighet

Vi värderar kunskap, kvalitet och ett yrkesmässigt förhållningssätt vilket innebär att vi levererar rätt produkt i rätt tid. Vår ambition är att skapa förtroende i alla kontakter.

Hållbara lösningar

Vi värderar ekonomiskt hållbara lösningar som samtidigt innebär ett aktivt ansvarstagande för miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter i samhällsutvecklingen.

Tydlighet
Vi värderar tydlig och pedagogisk kommunikation i tal, bild och skrift. Vår ambition skall alltid vara att förmedla kvalificerad kunskap på ett överskådligt sätt.

Kunskap
Vi värderar forskning, vetenskap och innovation som en förutsättning för uppbyggnaden av hållbara samhällen där människans hälsa och ekosystemets värden styr utvecklingen.

Mångfald

Vi värderar mångfald i alla dess former eftersom människor med olika bakgrund, erfarenhet och kompetens berikar företaget och gör företaget starkare.

Arbetsglädje

Vi värderar drivkraft och engagemang och ser varje uppdrag som en möjlighet till utveckling och nytt lärande.

Verksamhetspolicy

EnviroPlanning bedriver konsultverksamhet inom natur, miljö, samhällsbyggnad, risk och kemikaliesäkerhet.

EnviroPlannings verksamhet skall präglas av ett miljömässigt ansvar och företaget skall verka för att nationella, regionala och lokala miljömål efterlevs i det dagliga arbetet. Företagets verksamhet skall uppfylla eller överträffa krav i gällande miljölagstiftning.

EnviroPlannings mål är att i den interna verksamheten och i uppdragen:

  • minimera negativa konsekvenser och risker för samhället, natur- och kulturmiljön, hälsan och hushållningen med naturresurser
  • minska resursslöseri och spridning av föroreningar 
  • öka och sprida kunskap om miljövänlig teknik
  • tillämpa ett livscykeltänkande genom god planering, gestaltning, material- och processval 
  • tillämpa metoder som bidrar till en god arbetsmiljö
  • arbeta i effektiva interna arbetsprocesser
  • leverera uppdragen enligt vad som överenskommits med kund och följa upp kundnöjdheten.

Kontakta oss

Share