Vilhelm Moran

vilhelm.moran@enviroplanning.se
0730-91 65 69

Vilhelm Moran är vattenekolog och har en masterexamen i biologi med inriktning på akvatisk naturvårdsbiologi. Vilhelm har en bred kunskap om ekologiska processer i akvatiska miljöer och god fältvana. Sitt masterexamensarbete skrev han om artinteraktioner mellan den invasiva bäckrödingen och den inhemska öringen. Vilhelm har god erfarenhet av biotopkarteringar och har tidigare utfört konsekvensanalyser för kraftledningspåverkan på vattendrag. Han har också arbetat med videoinventeringar av marina bottnar.

På Enviroplanning arbetar Vilhelm framför allt med biotopkarteringar, provfisken samt habitat- och artinventeringar. Han hjälper gärna kunder med att hitta lösningar för fungerande ekosystem.