Stefan Pettersson

stefan.pettersson@enviroplanning.se
0709-11 73 02

Stefan Pettersson arbetar som ekolog med fladdermöss som specialinriktning. Stefan disputerade 2005 i växtekologi med avhandlingen "Bats and bat flowers in a West African rainforest community" och har sedan 2006 utfört allmänna inventeringar av fladdermusfaunan på uppdrag av bland annat Länsstyrelsen i Hallands och Jönköpings län. Sedan 2009 har Stefan utfört ett stort antal inventeringar och utredningar med syfte att bedöma påverkan på fladdermusfaunan vid planerade vindparker. Det senaste året har han även påbörjat flera kontrollprogram vid befintliga vindparker. Stefan arbetar även med miljökonsekvensbeskrivningar och allmänna naturvärdesbedömningar.