Sophie Gröndahl

sophie.grondahl@enviroplanning.se
0709-11 96 77

Sophie Gröndahl är disputerad inom ekologi med inriktning mot biologisk mångfald. I avhandlingen undersökte hon vilka faktorer som styr biologisk mångfald. Efter disputationen har Sophie haft befattning som postdoktor vid Düsseldorfs universitet där hon arbetat vidare med sin forskning inom limniska system. Hon har vid tidigare anställning som naturvårdshandläggare för Länsstyrelsen fokuserat på bildandet av naturreservat och friluftsfrågor. Hon har även arbetat för Skogsstyrelsen med att skydda värdefull natur samt med identifiering och inventering av områden med höga naturvärden.

Sophie har mycket god fältvana av naturvärdesinventeringar och artinventeringar. På EnviroPlanning arbetar hon till största del med biologisk mångfald, MKB, tillståndsansökningar och naturvärdesinventeringar (NVI).