Sofie Ellysson

sofie.ellysson@enviroplanning.se
0730-91 59 67
Teknikansvarig Hållbart byggande

Sofie Ellysson är utbildad miljösamordnare och har flera års erfarenhet som konsult inom hållbart byggande. Sofie är certifierad Miljöbyggnadssamordnare och diplomerad Svanensamordnare. Hon har även god erfarenhet av BREEAM och LEED. Sofie har från sitt arbete fått god kunskap om materials påverkan på människors hälsa och miljön.
Sofie brinner lite extra för att minska klimatpåverkan i byggbranschen, genom att exempelvis välja rätt material och ta tillvara på befintliga resurser. Hon ser gärna att fler naturbaserade lösningar används för att på ett resurseffektivt och multifunktionellt sätt lösa en del av de klimatrelaterade problem som samhället står inför.

På EnviroPlanning arbetar Sofie med hållbarhetssamordning, miljöcertifieringar, klimatsamordning och klimatkalkyler.