Rasmus Andgren Ullberg

rasmus.ullberg@enviroplanning.se
0709-10 55 46

Rasmus Andgren Ullberg har en masterexamen i biologi med inriktning mot naturvård och bevarande av biologisk mångfald. Han har läst kurser inom terrester och akvatisk naturvård samt artkunskap. Rasmus har också erfarenhet av att jobba med geografiska informationssystem (GIS) och miljörätt. Han har vid tidigare anställning som miljöspecialist vid Trafikverket jobbat med förvaltning och kartläggning av artrika vägmiljöer, faunapassager, alléer samt invasiva växtarter. Han har god fältvana och stor artkunskap när det kommer till terrestra naturmiljöer samt mångfacetterad kunskap inom infraekologi och naturvårdsförvaltning.

På EnviroPlanning jobbar Rasmus med biologisk mångfald inom infrastrukturprojekt; naturvärdesinventeringar (NVI) enligt SIS standard och riktade naturvårdsåtgärder.