Patrik Lindberg

patrik.lindberg@enviroplanning.se
0709-80 28 98

Patrik Lindberg är fiskeribiolog och miljövetare specialist inom miljöövervakning, biotopkartering och biotoprestaurering av vattendrag. Han har mycket lång erfarenhet av uppföljning och planering av miljöåtgärder i sötvattens- och havsmiljö med elfiskeundersökningar, nätprovfisken, biotopkarteringar och fiskevårdsplaner. Han arbetar som specialist vid infrastruktursprojekt och arbetar också med miljöledning i byggskeden och miljöutredningar som miljökonsekvensbeskrivningar och utbildning. Patrik är också van dykare och innehar kustskepparexamen och har mycket stor sjövana.