Mattias Olsson

mattias.olsson@enviroplanning.se
0739-47 11 47
Teknikansvarig Biologisk Mångfald

Mattias Olsson är disputerad biolog med inriktning mot naturvårdsbiologi. Avhandlingen belyser betydelsen av faunapassager för att minska infrastrukturens negativa effekter för vilda djur. Efter disputationen har Mattias arbetat som universitetslektor och forskat om vilda djur och infrastruktur. Mattias anlitas frekvent som specialist vid infrastrukturprojekt för Trafikverket. Mattias har lång vana av att driva egna forskningsprojekt och har ett stort kontaktnät både i Sverige och internationellt. De främsta specialistkunskaperna finns inom naturvårdsbiologi, ekologi, metodik, statistik, viltbiologi och han har även stor fältvana av ekologiska inventeringar av exempelvis vilt och fågel.