Marcus Elfström

marcus.elfstrom@enviroplanning.se
0722-43 70 38

Marcus Elfström är disputerad biolog med inriktning mot viltbiologi och viltförvaltning. Avhandlingen identifierar de bakomliggande orsakerna till varför björnar kan uppsöka bebyggelse och erbjuder ett nytt förhållningssätt på synen och hanteringen av närgångna rovdjur. Marcus har arbetat med viltförvaltning och områdesskydd i län dominerade av såväl skogsmark som jordbruksmark vid Länsstyrelserna i Dalarna, Skåne och Västra Götaland. Marcus har en bred och lång erfarenhet av förvaltning av stora rovdjur och klövvilt. De främsta specialistkunskaperna finns inom naturvårdsbiologi, ekologi och viltbiologi. Han har även stor fältvana från inventeringar av större däggdjur. Erfarenheter från viltförvaltning och forskarutbildning innebär breda kontaktytor såväl nationellt som internationellt.