Malin Brodin

malin.brodin@enviroplanning.se
0722-43 80 37

Malin Brodin är kemist med flera års erfarenhet av material- och processutveckling baserat på lignocellulosa, skogens biopolymerer. Som forskare och projektledare har Malin arbetat med forskning och innovation tillsammans med industriella och akademiska aktörer i flera samarbeten där industrins utmaningar har varit centrala. Malin har god erfarenhet av att genomföra och koordinera experimentella studier, sammanställa litteratur, göra kartläggningar, söka forskningsmedel och förklara och presentera forskningsresultat. Malin har en magisterexamen i organisk kemi, en licentiatexamen i cellulosakemi och erfarenhet av att undervisa och handleda studenter på olika akademisk nivå. Hon är kunnig inom kemi, bioplast och biokompositer, träfiberbaserade byggmaterial och material baserade på nanocellulosa och cellulosa.