Maja Halling

maja.halling@enviroplanning.se
0709-21 21 12

Maja Halling är miljövetare med kortare erfarenhet från forskningsvärlden och gedigen undervisningserfarenhet. Med en kandidatexamen och masterexamen miljövetenskap, båda med tydlig inriktning mot akvatisk ekotoxikologi, har hon god kunskap om kemikaliers påverkan på vattenmiljö och akvatiska organismer. Maja utförde sitt examensarbete på mastersnivå i Moçambique i form av en SIDA-finansierad fältstudie där hon undersökte förekomsten och effekten av bekämpningsmedel på fisk och räkor i mangroveträsk och sötvatten. Hon har bedrivit ett års forskarstudier där hon studerat effekterna tillverkade silvernanopartiklar har på naturliga mikrobiella samhällen av alger och bakterier. Maja har ett brett kontaktnät och god erfarenhet av vetenskapligt ekotoxikologiskt arbete.