Maja Halling

maja.halling@enviroplanning.se
0709-21 21 12

Maja Halling har en magisterexamen i Miljövetenskap med inriktning mot ekotoxikologi. Maja arbetar inom flera av EnviroPlannings tjänsteområden, men framförallt inom Hållbar kemikalieanvändning. Hon har stor erfarenhet av bedömningar av kemikalier och kemikalirådgivning bland annat inom Giftfri förskola och olika typer av miljömärkningar.

Maja har även arbetat med miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar inom samhällsplanering och var bl.a. juriststöd under Västlänkens huvudförhandling i mark och miljödomstolen (2017). 

Maja har också erfarenhet av olika typer av provtagningar och inventeringar såsom vattenprovtagning, elfiskeundersökningar och stormusselinventering. Hon har ett brett kontaktnät och god erfarenhet av vetenskapligt ekotoxikologiskt arbete. Maja arbetar på lokalkontoret i Uppsala.