Kerstin Larsson

kerstin.larsson@enviroplanning.se
0709-32 00 56

Kerstin Larsson har mer än tjugofem års erfarenhet av samhällsplanering, tillståndsärenden och  miljökonsekvensbedömning. Kerstin grundade EnviroPlanning år 2000 och arbetar med projektledning samt analys och utredning inom miljö- och samhällsbyggnad.

Exempel på större projekt och tillståndsärenden är projektledning för Västlänkens miljöprövningsuppdrag samt beställarstöd och vattendomsärenden för flera etapper av E6 genom Bohuslän samt Norge-Vänernbanan, Angeredsbron-Trollhättan.