Kaisa Malmqvist

kaisa.malmqvist@enviroplanning.se
0722-43 81 14

Kaisa Malmqvist är biolog med inriktning mot ekologi och har flerårig erfarenhet som miljökonsult inom miljö och samhällsplanering. På Enviroplanning arbetar hon med bland annat miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsprövningar och miljöutredningar som rör Natura 2000, viltfrågor, biotopskydd, vattenverksamhet, artskydd, infrastruktur med mera. Kaisa har också erfarenhet av GIS samt inventeringsarbete. I tidigare anställning vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetade Kaisa med prövnings- och tillsynsarbete enligt miljöbalken, granskning av MKBer och kommunala planer, inventeringar och skötsel av natur samt uppföljning av miljömål.