Johan Eklöf

johan.eklof@enviroplanning.se
0709-80 14 47

Johan Eklöf är disputerad biolog och expert på fladdermöss samt även utbildad copywriter. Han har varit naturvårdskonsult sedan 2010 och framför allt arbetat med inventering av fladdermöss och utredningar inom vindkraft, väg- och stadsplanering. Arbetet har också innefattat kommunikation och kunskapsförmedling. Utöver konsultarbetet är Johan författare och föreläsare med fokus på fladdermöss, mörkerekologi och ljusföroreningar.

På EnviroPlanning fokuserar Johan på att utveckla arbetet med fladdermöss, men arbetar också med mer allmänna naturskyddsfrågor samt med att implementera frågor kring hållbar och faunavänlig belysning.