Johan Andersson

johan.andersson@enviroplanning.se
0706-50 39 53

Johan Andersson är miljövetare med inriktning på vattenfrågor. Han har från tidigare anställning vid Länsstyrelsen i Jämtland samt Västra Götalands län lång erfarenhet av åtgärdsarbete, projektering, vattenförvaltning, utvärdering, miljöövervakning och provtagning. Johan har även stor fältvana vad gäller provtagning, restaurering och biotopkartering. Han har ett brett kontaktnät inom den offentliga förvaltningen och har arbetat mycket tillsammans med kommuner för att förbättra eller minska påverkan på sjöar och vattendrag.