Jenny Grönesjö Norén

jenny.gronesjo@enviroplanning.se
0730-49 17 60
Affärsområdeschef region Öst

Jenny har 20 års erfarenhet av samhällsplanering och miljöfrågor från planerings- och prövningsprocesser för stadsbyggnad, väg-, järnväg och farledsprojekt samt tillståndsprövning enligt miljöbalken. Jenny har tidigare arbetat inom kommuner (fysisk planering), länsstyrelse, Sjöfartsverket och som konsult. Som miljöhandläggare på Sjöfartsverket hade hon förmånen att få jobba i stora farledsprojekt som delprojektledare för miljöprocessen (tillståndsprövning för vattenverksamhet och dumpningsdispens mm), som miljöansvarig under byggskede i Södertälje kanal och sluss, blandat med alla möjliga andra miljöfrågor. Som konsult har hon bland annat arbetat i mindre och större infrastrukturprojekt med miljöutredningar, miljöbedömningar/miljökonsekvensbeskrivningar och nu som miljöspecialist i Ostlänken.

Jenny har även mer än 15 års erfarenhet som projektledare, uppdragsledare och liknande roller för små och stora, korta och flera år långa projekt. Hennes styrka är helhetsperspektiv, att hitta lösningar och se möjligheter. Hon leder med engagemang och bygger team grundat på tillit och respekt för varandras kompetens.

Jenny är Affärsområdeschef för region Öst och utgår från lokalkontoret i Linköping.