Ida Odenius

ida.odenius@enviroplanning.se
0730-49 17 60

Ida Odenius är utbildad miljösamordnare inom hållbart byggande.  Hon är diplomerad Svanensamordnare och har även god erfarenhet av LEED och Miljöbyggnad.

Ida brinner lite extra för hållbara materialval och biologisk mångfald. Genom hållbara materialval kan vi minska vår påverkan både på miljö och hälsa, vilket är något Ida gärna diskuterar i sina projekt. Genom sitt examensarbete har Ida fördjupat sig i hur byggbranschen kan arbeta mer med biologisk mångfald. Hon diskuterar gärna hur man kan arbeta med att integrera biologisk mångfald i samtliga byggskeden.

På EnviroPlanning arbetar Ida med miljöcertifieringar och klimatkalkyler.