Henrik Wahlman

henrik.wahlman@enviroplanning.se
0702-89 68 51

Henrik Wahlman är biolog med inriktning mot ekologi och naturvårdsbiologi. Henrik påbörjade sin karriär som naturmiljökonsult med naturinventeringar, men började relativt snart arbeta med MKB:er och olika tillämpningar av GIS. Under sina år som miljöspecialist på Trafikverket riktade han in sig på forskning och utveckling inom biologisk mångfald samt infrastruktur i allmänhet och viltsäkring i synnerhet. Henrik har även arbetat flera år som projektledare inom vitt skilda ämnesområden.

Henrik har mångårig erfarenhet i branschen och han har ett stort kontaktnät både i Sverige och internationellt. Specialistkunskap finns framförallt inom landskapsekologi, GIS-analyser, infrastruktur och naturvårdsbiologi.

Henrik arbetar på lokalkontoret i Linköping.