Helena Norin

helena.norin@enviroplanning.se
0707-55 81 24
Teknikansvarig Hållbar Kemikalieanvändning

Helena Norin är civilingenjör i kemiteknik och teknikansvarig inom hållbar kemikalieanvändning. Hennes specialitet är att på olika sätt stödja kunder i att uppfylla regler för miljöcertifiering, standarder och miljölagstiftning. Helena arbetar också tillsammans med kunder för att formulera miljökrav. Det kan gälla såväl planer, strategier och offentlig upphandling. Hon har lång erfarenhet av framtagning av kriterier för miljömärkning och har stor kunskap i miljöbedömning av kemiska produkter, substitution av oönskade kemikalier och opinionspåverkan i kemikaliefrågor. Hon har lång internationell erfarenhet från kemikalie- och konsumtionsfrågor med ett stort kontaktnät inom EU. Hon har ansvarat för ett flertal projekt om kemikalier i varor. Helena är en mycket driven skribent och van att författa rapporter för såväl media, allmänhet, sakkunniga som beslutsfattare.