Hannes Byström

hannes.bystrom@enviroplanning.se
0709-11 96 77

Hannes Byström har en kandidatexamen i Biovetenskap från Högskolan i Skövde och har sedan examen arbetat för Länsstyrelsen i både Västra Götalands och Jönköpings län samt som konsult. Hannes har en bred kompetens inom naturvård med en specialisering på våtmarker, landskapsekologiska analyser och naturanpassade åtgärder för klimatanpassning.

På EnviroPlanning arbetar Hannes främst med vattenförbättrande åtgärder, naturvärdesinventeringar (NVI), GIS-analyser och kartproduktion samt tillstånds- och miljöbedömningsprocesser.

Hannes utgår ifrån Skövde.