Gabriella Johansson

gabriella.johansson@enviroplanning.se
0761-24 15 28

Gabriella Johansson har en masterexamen i biologi med inriktning mot naturvård. Hon har läst kurser inom både terrester naturvård och vattenvård. Utöver det har hon kunskaper inom miljörätt och geografiska informationssystem (GIS). Gabriella har vid tidigare anställning som miljöspecialist på Trafikverket arbetat med kartläggning och förvaltning av artrika vägmiljöer, alléer och faunapassager. Hon har en bred kunskap inom naturvårdsförvaltning och infraekologi, har god fältvana och goda artkunskaper i terrestra naturmiljöer.

På EnviroPlanning arbetar Gabriella till största del med biologisk mångfald inom infrastrukturprojekt; riktade miljöåtgärder, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), naturvärdesinventeringar (NVI) och tillståndsärenden.